Med treglasfönster håller du värmen kvar i ditt hem

När du sätter in treglas fönster i din villa kan din energiförbrukning minska rejält. Den här typen av fönster är inte bara mer energieffektiva och mer inbrottssäkra. De ger helt enkelt en bättre isolering i jämförelse med exempelvis tvåglasfönster, även om du har stora fönster.

 • Sänker värmekostnaden
 • Mer inbrottssäkra

Att installera treglas fönster är en investering som lönar sig i längden

Tack vare de minskade värmekostnaderna betalar de sig själva med tiden. Anledning till det är den extra luftspalten som finns mellan glasen. Den hjälper till sänka fönstrets U-värde och att minska värmeutsläpp.


Det finns också de treglasfönster som är fyllda med gas för att de ska isolera ännu bättre. En annan isolerande faktor som finns är lågemissionsskikt. Det är tunna, osynliga metallskikt som ser till att det blir mindre kallras och därmed lägre energiförbrukning.

 • Flera olika modeller att välja mellan
 • En bra investering
 • Lägre energiförbrukning

Kostnaden för inköp av treglasfönster i Hudiksvall

Kostnaden för inköp av denna typ av fönster kan variera. De är lite dyrare än tvåglasfönster men det är pengar du sparar in på uppvärmningskostnader i längden. Du kan dessutom välja större fönster utan att det påverkar ditt inomhusklimat eftersom U-värdet är lägre jämfört med tvåglasfönster.

Olika typer av treglasfönster

Treglasfönster finns i olika varianter samt material. Du kan till exempel välja mellan fönster i trä, PVC, trä och aluminium samt enbart aluminium. De skiljer sig givetvis i utseende men även hur mycket underhåll som krävs. Trä måste underhållas medan helaluminium är i princip underhållsfritt.

Varför ska du välja treglasfönster med Fönsterbyte Hudiksvall?

Om du ska byta fönster med Fönsterbyte Hudiksvall är det klokt att välja att byta till treglasfönster eftersom de på sikt kommer att sänka dina uppvärmningskostnader. 

De är mer energieffektiva eftersom de minskar risken för kallras, vilket innebär att du inte behöver ha värmekällor vid fönster

 • De ger därför ett behagligare inomhusklimat med en jämnare temperatur
 • Det ger även möjlighet att kunna installera större fönster och exempelvis altandörrar, utan att riskera drag eller att värmekostnaderna ökar
 • Väljer du dessutom fönster med lågemissionsskikt reflekterar det värmen bättre och behåller mer värme kvar inne i huset

Fördelar med treglasfönster

Självklart är energieffektiviteten och minskade värmekostnader de stora fördelarna. Men det finns även andra fördelar med att installera denna typ av fönster. 

En av dessa är att de även är mer ljudisolerande än andra fönster, vilket är perfekt om du bor på en bullrig plats

 • En annan stor fördel är att treglasfönster finns i flera olika varianter, både när det kommer till form, storlek, material och kulör
 • Det ger dig större valmöjligheter att få fönster som passar till ditt hus och som kan passa in där de tidigare fönstren eller dörrarna har suttit

Underhåll av dina fönster i Hudiksvall

Treglasfönster är ett helt sammansatt fönster som inte behöver inte separeras för att torkas av inuti, till skillnad från äldre tvåglasfönster. De putsas på utsidan och insidan vilket gör det enkelt att hålla dem rena. 

Övrigt underhåll beror på vilket material du väljer på dina fönster

 • Aluminiumfönster är näst intill underhållsfria, men träfönster kräver en del underhåll
 • Om du väljer träfönster får du räkna med att de behöver skrapas och målas om vart tionde år ungefär
 • Du kan också välja träfönster med en aluminiumbeläggning, då behövs inte lika mycket underhåll

Ger möjlighet till att ha större fönster

Stora fönster släpper in mer naturligt ljus, men för äldre fönster innebär det ett stort värmesvinn. Treglasfönster har gjort det möjligt för dig att ha stora, nästan heltäckande fönster, utan att det påverkar din värme inomhus. Tack vare större fönster sänks även energiförbrukningen vad gäller lyse.

Vi hjälper dig att installera fönster i Hudiksvall

Vi har stor erfarenhet av installation av alla typer av fönster och vi finns i Hudiksvall. Du kan lita på att få ett välutfört jobb tack vare våra duktiga hantverkare som är mycket kunniga. Kontakta oss via kontaktformuläret här på hemsidan.